روز اول
مرداد 3, 1399
روز دوم
مرداد 6, 1399
روز سوم
مرداد 3, 1399
9:52 ق.ظ - 9:52 ق.ظ

كارگاه تصوير گري هنرپارسي

9:52 ق.ظ - 9:52 ق.ظ

ايستگاه بهشت كودك با برنامه هاي مختلف روزانه

9:52 ق.ظ - 9:52 ق.ظ

ايستگاه خمير بازي كودكان و درست كردن تسبيح و فرشته

9:52 ق.ظ - 9:52 ق.ظ

گروه موسيقي اقوام و آيين ايراني( خراسان)

9:52 ق.ظ - 9:52 ق.ظ

برنامه روزه اولي ها با طراحي دكور جديد خيمه نماز كودك

ميزباني در خيمه رستوران ماه خوبه خدا و دم نوش خانه ايراني با رزرو حضوري يا قبلي

9:52 ق.ظ - 9:52 ق.ظ
فضای باز مجاور ایوان عطار کاخ سعدآباد

بوفه افطار و شام ایرانی

همراه با گلريزان براي خيريه هاي ميهمان

9:52 ق.ظ - 9:52 ق.ظ

کارگاه آموزشی عروسک سازی برای کودکان

9:52 ق.ظ - 9:52 ق.ظ

کارگاه آموزشی تراش سنگ رودخانه ای

9:52 ق.ظ - 9:52 ق.ظ

کارگاه صنایع دستی قلم زنی ظروف مسی

9:52 ق.ظ - 9:52 ق.ظ

بخش کودک و سرگرمی

9:52 ق.ظ - 9:52 ق.ظ

كارگاه آموزش سفال براي كودكان

9:52 ق.ظ - 9:52 ق.ظ

میزبانی از روزه اولی ها

9:52 ق.ظ - 9:52 ق.ظ

دیوار نامه ای به خدا

9:52 ق.ظ - 9:52 ق.ظ

یادواره میهمانان جشنواره ماه خوب خدا

9:52 ق.ظ - 9:52 ق.ظ

نمایش تابلو های هنری

آغاز به كار غرفه هاي فروش خيريه مهرانه قلب سفيد

9:52 ق.ظ - 9:52 ق.ظ

افطار در صورت تمايل

9:52 ق.ظ - 9:52 ق.ظ
استيج ايوان عطار

اجراي موسيقي آييني اقوام ايراني بندري در

9:52 ق.ظ - 9:52 ق.ظ

ايستگاه بهشت كودك

سرگرمي هاي كودكانه، تقويم كارهاى خوب كودك در رمضان، درخت خوبيها، نقاشى و پازل رمضان

9:52 ق.ظ - 9:52 ق.ظ

كارگاه سنگ تراشي براي كودكان

9:52 ق.ظ - 9:52 ق.ظ

نمايش آثار هنرى اقوام ايرانى

بانو شيخى براي كودكان

اجراي دوباره ديوار نامه اي به خدا